Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Trường hợp của tôi có được xem là tai nạn lao động không?

Tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Trường hợp của tôi có được xem là tai nạn lao động không?

18/09/2020


Điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định điều kiện hưởng chế độ tại nạn lao động như sau:
“Điều 45. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động
Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
…………………………
c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.
2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 nêu trên.
Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp nếu bạn bị tai nạn giao thông trong khoảng thời gian cần thiết để đến nơi làm việc trước giờ làm việc và trên tuyến đường thường xuyên đi từ nơi thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đến nơi làm việc được coi là tai nạn lao động.
Trường hợp vi phạm về mặt thời gian hoặc địa điểm tai nạn theo quy định nêu trên thì không được coi là tai nạn lao động và không được hưởng các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội.